MyFeed Personalized Content
מאמר
Add this post to favorites

הנחיות למחזור מוצרי נסטלה לתזונת תינוקות

אחריות סביבתית היא חלק בלתי נפרד מהתרבות הארגונית של נסטלה.

מרץ 9, 2021

אנחנו מחויבים לפתח, לייצר ולשווק מוצרים איכותיים ובטוחים לצריכה, להשתמש באחריות במשאבי הטבע ולצמצם פסולת ופליטות, תוך חתירה לאפס השפעה על הסביבה. אנחנו פועלים באופן מתמיד להפחתת כמות חומרי האריזה המשמשים לייצור אריזות המוצרים שלנו ולהשתמש ביותר חומרי אריזה הניתנים למחזור. בכדי להגדיל את הסיכוי שהאריזות יגיעו למחזור, הוספנו על גבי מרבית האריזות שלנו סימון עם צבע הפח מתאים להן, כך שניתן יהיה להשליך אותן למקום הנכון בקלות ובנוחות.

לפח הכתום: אריזות פלסטיק ואריזות מתכת - כל אריזות NAN, מחיות גרבר באריזת פאוץ' ומכסי צנצנות גרבר.
לפח הסגול: צנצנות זכוכית בלבד - צנצנות גרבר ללא המכסים.