MyFeed Personalized Content
מאמר
Add this post to favorites

2FL ו-LNnT הינם שני סוגי ה- HMOs השכיחים ביותר בחלב אם שיעילותם הוכחה במחקר קליני

במחקר הודגם כי הזנה בתמ"ל המועשרת ב-2 סוגי HMOs אלו הובילה ליותר מ-50% הפחתה בסיכון לזיהומים במערכת הנשימה ובשימוש בתרופות להורדת חום ואנטיביוטיקה

​*אל מול הזנה בתמ"ל ללא HMO

ינו' 25, 2021

בריאות לכל אורך החיים דורשת בנייה של יסודות חזקים כבר בשלב מוקדם. לתזונה הנכונה, במיוחד בשלבים הראשונים, יש תפקיד חשוב: היכולת לתמוך במערכת החיסון של ילדכם.
משום שאוליגוסכרידים מסוג HMO נמצאים בליבן של התכונות החיסוניות של חלב אם, אנו מתמקדים בהם וחוקרים אותם כבר זמן רב.
בעזרת מחקר ופיתוח חדשניים הוכחו תועלות רבות ל-2 סוגי ה- HMOs 2'FL ו- LNnT , אותן נסקור בהמשך מאמר זה.

2 סוגי HMO עיקריים: 2'FL ו- LNnT

HMOs, אוליגוסכרידים של חלב האם מהווים בו את המרכיב המוצק השלישי בכמותו ומחזקים את התכונות החיסוניות של חלב אם באמצעות עידוד ההתפתחות של חיידקים מועילים, סיוע לפעולה של מחסום המעי, מניעת היצמדות של פתוגנים במעי וויסות ישיר של המערכת החיסונית. 

שניים מן הבולטים והנפוצים ביותר מבין המגוון הרחב של ה- HMOs שזוהו בחלב אם, הם 2'FL ו- LNnT , המייצגים את הקבוצות המרכזיות של אוליגוסכרידים בחלב אם. בנוסף, 2'FL ו- LNnT HMOs הוכחו באופן קליני, במסגרת מחקר קליני  של Nestlé , כמסייעים לבריאות החיסונית של תינוקות(1).

במחקר זה נמצא כי התינוקות שניזונו מתמ”ל (תרכובת מזון לתינוקות) המועשרת בשני סוגי HMOs אלו הדגימו:
55% הפחתה בסיכון לזיהומים במערכת הנשימה התחתונה
70% הפחתה בסיכון לברונכיטיס
53% פחות שימוש באנטיביוטיקה
56% פחות שימוש בתרופות מורידות חום

השפעות אלה, פרט לתרופות מורידות חום, נצפו עד גיל שנה, כלומר 6 חודשים לאחר הפסקת צריכת התמ"ל המועשרת-ב HMO

יתרה מזאת, תמ"ל המכיל 2'FL ו- LNnT הוכח באופן קליני כמסייע להתפתחות המיקרוביוטיקה של המעי ליצירת הרכב מועיל יותר (יותר חיידקים טובים (ביפידובקטריה), פחות חיידקים רעים (פתוגנים), באופן דומה יותר לזה שנצפה בקרב תינוקות שינקו (2).


(1) Puccio G et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2017;64:624-31
(2) Steenhout Ph et al. Abstract at Experimental Biology Conference 2016.